Blanenský golem

Tratě

Stáhněte si trať ve formátu GPX.

Popis tratí

Tratě OPEN – 61 km a Hobby - 36km jsou shodné s tím, že trať OPEN na rozcestí Horničky 30 km odbočí vpravo a absolvuje okruh ještě jednou, zatímco trať Hobby odbočí vlevo a pokračuje přímo do cíle.

OPEN a Hobby:

Start tratí je u sportovní haly ASK Blansko, přes most a odbočit vlevo na asfaltovou komunikaci. Po ní až k první křižovatce u pumpy OMV a zde doprava, dále po asfaltu mírně do kopce (kolem SM Kaufland). Na křižovatce vlevo. Po cca 150m odbočka vpravo u stavebnin. Zprvu po asfaltové, později po zpevněné cestě, proti proudu potoka, stále údolím (po trase 5117) na km 5,1, zde výjezd z údolí vlevo (po 5117), na rozcestí „Horničky“ všichni vpravo, polní a lesní cestou. Na km 6,04 odbočit od 5117 vlevo, po svážnici z kopce do údolí.

V údolí pod kopcem vpravo, proti proudu potůčku cca na km 7,6. Zde na rozcestí prudce doleva (také prudce do kopce) a po cca 500m opět vlevo s výjezdem ke křižovatce na horizontu (v lese). Zde doprava a lesní cestou do kopce. Po napojení na asfaltovou silnici vpravo, až ke křižovatce, kde se dáte opět vpravo. Po cca 300m, před horizontem, je odbočka ze silnice vlevo cca na km 10,2km. Trať po odbočení vede k mladému lesu (cca 150m) a zde doleva krajem vysokého lesa až k rozbitému sjezdu do rokle.

V rokli zpestřující technická varianta přejezdu potoka s výjezdem na silnici (pozor!!!) a odbočením vpravo do kopce. Tam po cca 250m výjezd ze silnice vlevo na lesní cestu a po ní zvlněným terénem ke koupališti Žďár. Koupaliště necháme po pravé ruce a zamíříme k cípu lesa do kterého vstupuje zelená turistická značka. Zde malé zpestření nájezdu na zelenou značku. Technickým úsekem (nepříjemné kořeny ve sjezdu), přes potok se dostanete na km 13, což je nájezd na silnici u Kuniček. Zde prosím obzvlášť pozor!!!

Odbočíte vpravo po silnici a do kopce a vyšlápnete si na nejvyšší bod celé trati „U Buku“ (ale možná je to dub). Prakticky na vrcholu stoupání (km 13,7) odbočíte kolmo doprava a mírným sjezdem po lesní cestě, kolem vodárny a kolem rybníčku se dostanete k asfaltové silnici. Zde doprava po silnici a stále z kopce, požární nádrž necháte po pravé ruce. Přes horizont u zemědělské farmy a v následujícím sjezdu prudce vlevo polní cestou, mírně do kopce, zprvu podle plotu (je vpravo) až na asfaltovou komunkaci (obslužná cesta ke kravínu). Po cestě vpravo z kopce, až na most přes potok. Ihned za ním prudce vlevo a kolem rybníku (je vlevo) a podle potůčku údolím mezi keři a stromy. Za zatáčkou do prava přes můstek.

Po málo výrazné polní cestě pod stoupání (modelářské letiště) a stoupáním k asfaltové silnici (Sloup-Petrovice). Zde po silnici doprava až do obce Petrovice, kde na hlavní křižovatce vlevo (pozor!!!) a sjezdem k občerstvovací stanici „U hraběnky“. Nutno projet občerstvovací stanicí! (cca km 18,7). Od občerstvovačky výjezd kolem kostela, po cca 500m odbočit prudce vlevo do kopečka a mezi ploty výjezd z obce. Na křižovatce u lesa tzv. vpravo vpříč, na lesní cestu a přes mírný kopeček k obci Vavřinec.

Pojedete kolem plotu po levé ruce a u první zahrádky na pravé straně (před ní) odbočíte prudce vpravo na asfalto-šotolinovou cestu k lyž. vleku. Lesní cestou přes kopeček k asfaltové silnici s nepřehledným výjezdem vlevo na asfalt, (obzvlášť pozor!!!) km cca 23. Po asfaltu do obce Veselice, kolem JZD. V obci na první odbočce vpravo mezi domy a hned trochu klikatě znovu vpravo, do táhlého úvozu mezi domy a ploty. Po výjezdu z úvozu na horizont přejedete pastvinu a vyjedete na soukromou asfaltku, zde vlevo do kopce.

Po asfaltce k závoře poblíž rozhledny „Podvrší“, zde doprava po lesní cestě, kolem rozhledny a dále rychlým sjezdem k Obůrce (km 25). Cca 100m před hospodou prudce vpravo do lesa a technickou variantou (kličkovaná) na lesní cestu (za areálem „čochárny“). Po ní doprava z mírného kopce a přes vlnovku do sedélka (složiště klád). Odtud dlouhým, rychlým a zrádným sjezdem (zasluhuje si zvýšenou pozornost) ke křižovatce Sloupečník (km 29). Zde obě kategorie odbočí doprava a pokračují po již známé trati až k rozcestí Horničky.(30 Km)

Zde se trasy dělí!!! Kategorie Hobby (a OPEN po druhém kole) jedou vlevo. (OPEN do druhého kola odbočí vpravo a jede celou trať ještě jednou) Po rozdělení se do cíle jede po zelené tur. značce směr Blansko. Po cca 300m uhneme po širší lesní cestě k prudkému sjezdu a jím na kraj lesa nad Horní Lhotu. Průjezd Horní Lhotou kole "Kaštánka" až na náves a po „staré“ silnici odbočíme vpravo směr Ráječko.Těsně před křižovatkou odbočíme vlevo na obslužnou komunikaci (u čističky) a podjezdem křížíme hlavní komunikaci, na kterou se napojíme na křižovatce u fy. ATONA.Pozor pří najíždění na hlavní komunikaci (odbočka vpravo), po které kolem benzinové stanice, za ní odbočka vpravo (kolem STK), přes most u splavu a poté mezi plotem a náhonem po cyklostezce, vpravo přes most přejedeme náhon a u mlýna se odbočkou vlevo přes další most dostaneme k zimnímu stadionu.Následuje krátký finiš do cíle, jež je umístěn na přímé komunikaci před halou ASK (km 36, resp. 61).

Pořadatel důrazně upozorňuje účastníky, že při treninku i samotném závodě je nutno dodržovat pravidla silničního provozu, zejména při vyjíždění z terénu na komunikace, při přejíždění komunikací i při odbočování a míjení se s vozidly. Žádný pořadatel ani policista nemůže při akci na otevřených komunikacích stoprocentně zajistit Vaši bezpečnost. Ta záleží hlavně na Vašem chování, Vaší ohleduplnosti, nebo alespoň na pudu sebezáchovy. Proto Vám za rozumné pojetí závodění z tohoto pohledu předem děkujeme. Nechceme zde žádné „dárce orgánů“ !!!

A propos! Taky k životnímu prostředí je nutno se chovat ohleduplně. Buďte proto tak laskavi a odpadky (karbošneky, gely, obaly z tyčinek a pod) odhazujte jen u občerstvovačky. Hodně nám usnadníte pořádání dalších ročníků. Díky předem.