Blanenský golem

Propozice


Pořadatel

Triatlon — Ski klub ASK Blansko a Klub biatlonu Blansko

Datum a místo

Sobota 8. září 2018, sportovní areál ASK Blansko

Přihlášky, Startovné

Do 4. září 2018 elektronicky s použitím přihlašovacího formuláře uvedeného na stránkách závodu.
Přihláška je platná po uhrazení startovného ve výši 300,- Kč na účet pořadatele.
Uzávěrka elektronických přihlášek je 4. září 2018 ve 24:00 hod.
Po 4. září 2018 je možno se přihlásit jen písemně, na formuláři pořadatele, do ukončení prezentace 8. září 2018 v 10:30hod., zároveň s hotovostní úhradou zvýšeného startovného ve výši 400,- Kč.

Bankovní spojení

Účet vedený u FIO banky
Číslo účtu: 2000621439/2010
Var. Symbol: Variabilní symbol obdržíte mailem ihned po vyplnění přihlášky

Kontakt

E-mail: info@mtbgolem.cz
Web : www.mtbgolem.cz
Verbální komunikace: Petr Kolář, mobil: 725 740 468

Kategorie - Hobby 36km, Open 61km

HOBBY 36KmOPEN 61Km
ŽENY 15-18 let *2003-2000
ŽENY od 19 let1999-1979ŽENY od 19 let *1999-1979
ŽENY od 40 let1978-méněŽENY od 40 let *1978-méně
MUŽI 15-18 let *2003-2000
MUŽI od 19 let1999-1989MUŽI od 19 let *1999-1989
MUŽI od 30 let1988-1979MUŽI od 30 let *1988-1979
MUŽI od 40 let1978-1969MUŽI od 40 let *1978-1969
MUŽI od 50 let1968-méněMUŽI od 50 let *1968-méně
* (označené kategorie jsou hodnoceny do BRNĚNSKÉHO POHÁRU MTB 2018)

Měření času

Závod bude měřen elektronicky firmou Championchip. Bude vybírána vratná záloha na čip 200 Kč (nutno jedna bankovka).

Brněnský pohár

Letošní ročník je zařazen do seriálu závodů "Brněnský pohár MTB 2018". Všichni účastníci přihlášení do kategorií hodnocených do poháru získají patřičný počet bodů do celkového hodnocení. Podrobné informace naleznete v propozicích Brněnského poháru.

Závod dětí

Vložený závod dětí – jízda zručnosti na speciálních cyklistických překážkách!!!
Prezentace od 10:00 do 11:15 hod., trénink na překážkách do 11:15 hod., začátek závodu v 11:30 hod.
Do 6 let hromadný start, trať délky 50m. Nad 6 let – intervalové starty, měříme čas projetí všech překážek. Nezvládnutí překážky – časová penalizace 10s.
Věkové kategorie:

Dívky, chlapci6 let a mladší
Dívky, chlapci7–8 let
Dívky, chlapci9–10 let
Dívky, chlapci11–12 let
Dívky, chlapci13–14 let

Startovné 20,-Kč. V ceně startovného je zahrnuto občerstvení pro každého závodníka.​ Každý závodník startuje na základě vyplněného prohlášení na vlastní nebezpečí a musí být vybaven cyklistickou přilbou. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto rozpisu.​ Jdeme se hlavně pobavit. Odměníme všechny účastníky.

Časový program závodu

Prezentace: Pátek 7. září 2018 18:00 – 20:00 hod. a sobota 8. září 2018 8:00 – 10:30 hod. Závodní kancelář v hale ASK, Mlýnská 16, Blansko. Při prezentaci je nutno doložit doklad o uhrazení startovného.
Start závodu: 8. září 2018 v 11:00 hod. pro obě tratě a všechny kategorie v prostoru ASK
Časová uzávěra: Časový limit pro průjezd do druhého kola závodu OPEN je 13:00 hod. Časový limit pro klasifikaci v cíli je 15:00 hod.
Vyhlášení výsledků: 8. září 2018 v 15:15 hod. v prostoru ASK

Ceny, Tombola

Každý prezentovaný závodník obdrží účastnickou cenu.
Závodnice a závodníci na 1. – 3. místě v kategorii získají věcnou cenu.
Startovní čísla všech zúčastněných závodníků budou po vyhlášení vítězů slosována v tombole o věcné ceny. V případě, že si vylosovaný závodník cenu nepřevezme, přechází na dalšího vylosovaného.
Losujeme ceny v celkové hodnotě 20 000 Kč. Hlavní výhrou je MTB kolo.

Občerstvení

Na trati bude umístěna jedna občerstvovací stanice (viz plánek trati) se základním občerstvením. Vzhledem k časovému limitu pro dokončení závodu (15:00) končí služba pořadatele na občerstvovací stanici ve 14:30 hod. V prostoru cíle bude závodníkům poskytnuto občerstvení obvyklé pro tento druh závodu.

Podmínky účasti

Závodu se mohou zúčastnit jen řádně prezentovaní závodníci, na základě písemného prohlášení a dokladu o zaplacení startovného.
Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat startovné od vybraných závodníků.
Závodníci jsou povinni absolvovat závod v cyklistické přilbě.
Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a řídit se pokyny rozhodčích a pořadatelů na trati.
V případě, že závodník závod nedokončí, je povinen toto oznámit pořadateli v místě startu a cíle, resp. na průjezdní kontrole.
Odesláním přihlášky závodník potvrzuje, že se zúčastní tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům tohoto závodu. Nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech jeho, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Prohlašuje, že bude dodržovat pokyny pořadatelů a respektovat oficiální program tohoto závodu.
Závodník souhlasí se zasíláním informačních zpráv na email vyplněný při registraci. Email lze z odběru kdykoliv odhlásit.

Zdravotnická služba

Bude zajištěna pojízdná jednotka zdrav. služby v prostoru startu a cíle.

Vyznačení tratí

Tratě jsou pro trénink vyznačeny trvalým značením, umístěným na sloupech, stromech a pod.
Plné (závodní) značení bude provedeno v pátek 7. září 2018.