Blanenský golem

Kontaktní informace


Pořadatel

Triatlon – Ski klub ASK Blansko a Klub biatlonu Blansko

Bankovní spojení

Účet vedený u FIO banky
Číslo účtu: 2000621439/2010
Var. Symbol: Variabilní symbol obdržíte mailem ihned po vyplnění přihlášky

Kontakt

E-mail: info@mtbgolem.cz
Web : www.mtbgolem.cz
Verbální komunikace: Petr Kolář, mobil: 725 740 468